شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

ساعت ویکتوریا

پاکزاد

+ دقت کردين توي يه جمع که نشستين يکي ميگه اون تلوزيون رو کم کن ، يکي از اون طرف ميگه اصلا خاموشش کن. :)
سبحان.
* دلِ خوش*
پاکزاد
@};-
ساعت ویکتوریا
پاکزاد
0 امتیاز
0 برگزیده
217 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله مهر ماه
vertical_align_top