شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

mp3 player شوکر

پاکزاد

+ دقت کردين توي يه جمع که نشستين يکي ميگه اون تلوزيون رو کم کن ، يکي از اون طرف ميگه اصلا خاموشش کن. :)
سبحان.
* دلِ خوش*
پاکزاد
@};-
mp3 player شوکر
پاکزاد
0 امتیاز
0 برگزیده
217 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله تير ماه
vertical_align_top