شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

درب کنسرو بازکن برقی

پاکزاد

+ زير پاهايشان لهت ميکنن ، و بعد...... بر روي سر ميگذارنند باعزت شرف لا اله الا الله
سبحان.
ـــــــــــــــــــــ
پاکزاد
@};-
درب کنسرو بازکن برقی
پاکزاد
0 امتیاز
0 برگزیده
217 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله آبان ماه
vertical_align_top